عکس قیچی خیاطی

dislike

ساعت زنگ دار قدیمی
عکس انبردست چند کاره

عکس قیچی خیاطی scissors image

قِیچی یا بُرک ابزاری است که به وسیله آن پارچه، کاغذ، مو و اشیاء دیگر را می‌ برند – عکس قیچی خیاطی، عکس مقراض، تصاویر بزرگ از قیچی فلزی ابزار خیاطی و آرایشگری