عکس مارمولک سقنقور

dislike

مارمولک ایگوانا
مارمولک آفتاب پرست جنگلی

عکس مارمولک سقنقور skink lizard reptile

مارمولک سقنقور یا اسکینک معمولا در نواحی بیابانی خشک، تل‌ های شنی و ماسه‌ ای، بسترهای خشک نهرها، زمین‌ های سنگریزه‌ ای زندگی می کنند – عکس مارمولک و سمندر سقنقور