عکس ماهاتما گاندی


فتوعکس

عکس ماهاتما گاندی mahatma gandhi

dislike

عکس ارنستو چه گوآرا
عکس ارنستو چه گوآرا

عکس ارنستو چه گوآرا
عکس ارنستو چه گوآرا

مهانداس کارامچاند گاندی معروف به ماهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد – عکس و تصویر واقعی از ماهاتما گاندی