عکس ماهی ده پا یا سپیداج


فتوعکس

عکس ماهی ده پا یا سپیداج cuttlefish under water

dislike

عکس تولد بچه اختاپوس
عکس ماهی مرکب

عکس تولد بچه اختاپوس
عکس ماهی مرکب

سپیداج که ده‌ پا و به اشتباه ماهی مرکب نیز نامیده شده جانوری نرم‌ تن و دریازی است – سپیداج‌ ها از جمله باهوش‌ ترین گونه‌ های بی‌ مهرگان هستند – عکس های زیبا از ماهی سپیداج دریایی بنفش رنگ در کف اقیانوس – تصاویر منتخب از بی مهرگاه و ده پا ها