عکس مرغ چنگ


فتوعکس

عکس مرغ چنگ superb lyrebird wallpaper

dislike

دعوای خانوادگی گنجشک ها
عکس بالهای پرنده در پرواز

دعوای خانوادگی گنجشک ها
عکس بالهای پرنده در پرواز

مرغ چنگ پرنده‌ ای که توانایی تقلید صدا بالایی دارد. این پرنده دم ویژه‌ ای دارد که به صورت طبیعی رنگ آمیزی شده‌ است – عکس های زیبا و شگفت انگیز از پرنده چنگ یا مرغ چنگ تقلید صدا – جالبترین پرندگان استرالیایی مرغ چنگ