عکس موش خرمای زمینی یا سمورچه


فتوعکس

عکس موش خرمای زمینی یا سمورچه chipmunk animal wallpaper

dislike

سنجاب خاکستری
عکس های جدید سنجاب ها

سنجاب خاکستری
عکس های جدید سنجاب ها

سمورچه یا موش‌ خرمای زمینی یا سنجاب راه‌ راه نوعی جانور جونده است که ظاهری شبیه به سنجاب دارد. سمورچه ۲۵ گونه دارد که اکثر آن‌ ها بومی آمریکای شمالی هستند – عکس زیبا از سموچه یا موش خرمای زمینی با پس زمینه سفید