عکس میمون لمور روی درخت


فتوعکس

عکس میمون لمور روی درخت lemur monkey wallpaper

dislike

عکس بامزه میمون
عکس بچه میمون شیطون بانمک

عکس بامزه میمون
عکس بچه میمون شیطون بانمک

لمورها تنها در ماداگاسکار و جزایر کومورو یافت می‌ شوند. میمون جانوری اجتماعی و دست و پایی دراز، پنجه‌ ها و انگشتانی انعطاف‌ پذیر و پوزه‌ای بلند دارد – عکس میمون لمور با دم راه راه سیاه و سفید روی شاخه درخت در منظره جنگلی