عکس میوه طالبی شیرین


فتوعکس

عکس میوه طالبی شیرین miveh talebi

dislike

عکس میوه خیار
عکس توت بنفش روی شاخه

عکس میوه خیار
عکس توت بنفش روی شاخه

طالبی نام یکی از صیفی‌ جات است. میوه طالبی شیرین و آبدار بوده، ریشه آن در کشور فرانسه و الجزایر است – عکس های خوشمزه از میوه طالبی آبدار و شیرین قاچ شده – تصاویر میوه آبدار طالبی رسیده و شیرین