عکس های جدید لیندا کیانی در حافظیه شیراز

عکس های جدید لیندا کیانی در حافظیه شیراز

عکس های جدید لیندا کیانی در حافظیه شیراز!

عکس های جدیدی از لیندا کیانی به همراه آشا محرابی و احسان کرمی در شیراز را مشاهده خواهید کرد.

عکس جدید لیندا کیانی در کنار آشا محرابی و نیکی کرمی

لیندا کیانی بازیگر کشورمان سفری به شیراز کـرده است .

ایـن بازیگر ۳۶ سـاله به شیراز سفر کـرده و عکس هایی به یادگار در حافظیه گرفته است .

در ایـن عکس ها  لیندا کیانی در کنار آشا محرابی و احسان کرمی دیده خواهد شد.

لیندا کیانی و آشا محرابی در حافظیه شیراز

لیندا کیانی و آشا محرابی در حافظیه شیراز

عکس یادگاری لیندا کیانی و احسان کرمی

عکس یادگاری لیندا کیانی و نیکی کرمی

لیندا کیانی در کنار آشا محرابی و نیکی کرمی

لیندا کیانی در کنار آشا محرابی و نیکی کرمی