عکس پرش نهنگ قاتل ارکا


فتوعکس

عکس پرش نهنگ قاتل ارکا orca whale jumping wallpaper

dislike

نهنگ قاتل
عکس بزرگترین موجود روی زمین

نهنگ قاتل
عکس بزرگترین موجود روی زمین

نهنگ قاتل یا اُرکا پستانداری دریایی است که به خانواده دلفین‌ های اقیانوسی تعلق دارد و بزرگ‌ ترین جاندار در میان دلفین‌ سانان است – عکس های جالب و جذاب از پرش نهنگ قاتل ارکا در آب اقیانوس – دیدنی ترین تصاویر و پوسترها از نهنگ قاتل در حال پرش