عکس پرنده فاخته زیبا

dislike

دعوای خانوادگی گنجشک ها
عکس پرواز غاز ها در آسمان

عکس پرنده فاخته زیبا aks fakhteh

فاخته یا کوکو پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد – عکس بسیار زیبا از پرنده فاخته با بالهای باز روی شاخه، عکس های زیبا از پرندگان