عکس پیپ یا چپق

dislike

عکس انبردست چند کاره
بادبزن دستی ژاپنی

عکس پیپ یا چپق wood pipe image

عکس پیپ چوبی، پیپ وسیله‌ ای برای کشیدن دود توتون است، نوعی پیپ در ایران به چپق معروف است که دسته چوبی و کاسه گلی دارد – عکس پیپ یا چوپوق با پس زمینه سفید