عکس کوه ماترهورن در آلپ


فتوعکس

عکس کوه ماترهورن در آلپ matterhorn mountain

dislike

تصویر کوهستان در کنار دریاچه
منظره کوهستان زیبا

تصویر کوهستان در کنار دریاچه
منظره کوهستان زیبا

ماترهورن کوهی است در آلپ پنینی با ۴٬۴۷۸ متر بلندا و یکی از بلندترین قله‌ ها در آلپ را دارد در مرز سوئیس و ایتالیا قرار گرفته‌ است – عکس های زیبا از کوه ماترهورن در رشته کوه آلپ – خطرناکترین قله های جهان