غزال یا بز کوهی آفریقایی

توضیح عکس :
عکس آهو، غزال یا بزکوهی آفریقایی که یکی از چالاک ترین موجودات به شمار می روند – تصویر دسته جمعی از بز های کوهی آفریقایی یا غزال های زیبا – عکس آهو های شاخ دار و غزال های چالاک

کلمات کلیدی عکس :
عکس بز های کوهی افریقایی – زیباترین تصاویر از غزال های شاخ دار – آهو های افریقایی شاخ دار – عکس های زیبا از بز های افریقایی – عکس غزال های چابک
aks gazal chabok – zibatarin tasavir az gazal ha va boz kohi afrigaei – antelope nature africa – fc ;,id htvdrhdd – aks boz kohi va ghazal ziba afriga