فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه

توضیح عکس :
فرانسوا ژرار ژرژ نیکلای اولاند سیاست‌ مدار و رئیس جمهور کنونی فرانسه است. فرانسوا اولاند از ۱۵ مه ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده دارد – عکس های منتخب از رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند

کلمات کلیدی عکس :
عکس فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه – تصاویر جدید ۲۰۱۶ از فرانسوا هولاند – عکس های منتخب از سیاستمداران کشور فرانسه – تصویر فرانسوا اولاند فرانسه
aks fransva oland raeis jomhor faranseh – francois hollande france president – u;s tvhks,h h,ghkn vmds [li,v tvhksi – aks fransva oland faranse 2016