قاشق و چنگال و کارد

توضیح عکس :
عکس قاشق و چنگال و کارد آشپزخانه با پس زمینه سفید مخصوص طراحی – عکس های با کیفیت از وسایل آشپزخانه و غذا خوردن – عکس سرویس قاشق چنگال و کارد و چاقوی آشپزخانه

کلمات کلیدی عکس :
عکس وسایل آشپزخانه – عکس کارد و چنگال و قاشق آشپرخونه – وسایل پذیرایی و مهانی بشقاب غذاخوری – سرویس غذاخوری قاشق و چنگال چینی
aks servic gaza khori gashogh va changhal – sv,ds rhar , ]k’hg – aks ghashogh va changhal – gashoogh changhal va kard ashpazkhane chini