قایق قدیمی در کنار ساحل جزیره


فتوعکس

قایق قدیمی در کنار ساحل جزیره gayeg dar sahel darya

dislike

کشتی باربری بزرگ
قایق قدیمی در ساحل

کشتی باربری بزرگ
قایق قدیمی در ساحل

عکس منظره بسیار زیبا از قایق قدیمی در کنار ساحل کم عمق و آرام جزیره – زیباترین تصاویر منتخب از سواحل بکر و دست نخورده جزایر – عکس های زیبا از طبیعت کنار ساحل آرام در جزیره و قایق چوبی پارویی قدیمی