لباس هایی به سبک استیمپانگ (۱۱عکس)

سازنده این لباس ها استیمپانگ میگوید در طراحی وساخت این لباس ها از چرم طبیعی،چوب،برنج،مس،شیشه و به طور کلی هر چیز طبیعی استفاده نموده است .او میگوید در کارهایش هیچ گونه مواد پلاستیکی یا چرخ دنده و یا چسب چوب وجود ندارد.

 

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)

لباس های فیلم هند کرافت (11عکس)


لطفا کمی صبر کنید…