لحظه شکار شیر نر یال دار


فتوعکس

لحظه شکار شیر نر یال دار male lion hunt

dislike

شیر نر یال دار
عکس جالب شیرهای ماده

شیر نر یال دار
عکس جالب شیرهای ماده

عکس بسیار زیبا از لحظه شکار یک گوساله توسط شیر نر یال دار و نگاه شکار به صیاد – عکس های حیرت انگیز از دنیای حیوانات و حیات وحش افریقا – تصاویر نادر از لحظه شکار شیر ها در حیات وحش – تصویر جالب از شکار کردن حیوانات شکارچی و گوشت خوار