ماشین سوپر اسپرت هنسی ونوم


فتوعکس

ماشین سوپر اسپرت هنسی ونوم hennessey venom silver car

dislike

عکس ماشین کوئنیگزگ سوپر اسپرت
ماشین بوگاتی ویرون مشکی

عکس ماشین کوئنیگزگ سوپر اسپرت
ماشین بوگاتی ویرون مشکی

هنسی ونوم جی‌ تی خودروی سوپر اسپورت ساخت شرکت هنسی پرفورمنس اینجنیرینگ است که در هیوستون تولید شده‌ است. ماشین هنسی ونوم با سرعت ۴۳۵ کیلومتر بر ساعت سومین ماشین سریع جهان است – پوسترهای ماشین سوپر اسپرت هنسی ونوم