ماشین نظامی پنتسیر اس ۱


فتوعکس

ماشین نظامی پنتسیر اس 1 pantsir s1

dislike

جیپ هامر خمپاره انداز
هامر نظامی ارتش امریکا

جیپ هامر خمپاره انداز
هامر نظامی ارتش امریکا

پنتسیر اس ۱ ماشین نظامی ترکیب یک سیستم موشکی ضد هوایی و سیستم موشکی زمین به هوای میان برد است. این سیستم ۱۲ موشک هدایت شونده زمین به هوا و ۲ توپ خودکار ۳۰ میلیمتری دارد