مجسمه هایی از پریان (۱۲ عکس)

هنرمند با استعداد رابین مجسمه های زیبا از سیم فولادی ساخته است.او این مجسمه ها را به شکل پریان وموجودات جادویی طراحی نموده است.

 

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)

مجسمه هایی از پریان (12 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…