مجسمه های بی نظیر سفالی (۱۳ عکس)

هنرمند اسپانیایی آلبرتو باستوس با استفاده از سفال به تازگی مجسمه هایی
طراحی و ساخته است.او با الهام از گیاهان و اشکال آنان این مجسمه های زیبا و
ظریف را طراحی نموده است که در ظاهر بسیار فریبنده و منعطف به نظر می آیند
ولی در واقع آنها از خاک رس  که در دمای بالا تبدیل به شیی سخت میشوند
ساخته شده اند.

 

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)

مجسمه های بی نظیر سفالی (13 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…