مجسمه های جنگلی (۱۵ عکس)

اسپنسر بایلس هنرمند مجسمه سازی است که به مدت یک سال با خانواده خود در
جنگل زندگی کرد برای خلق آثارش از مواد طبیعی.او در جنگل بکر و دست نخورده
مشغول ساخت مجسمه هایش شد.اسپنسر آثارش را با طبیعت ادغام نمود . هم اکنون
مجسمه های اسپنسر را میتوانید در تمام نقاط جنگل مشاهده کرد.

 

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)

مجسمه های جنگلی (15 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…