مجسمه پروین اعتصامی

توضیح عکس :
رخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی متولد تبریز شاعر ایرانی بود که از وی به عنوان «مشهورترین شاعر زن ایران» یاد شده است – عکس مجسمه پروین اعتصامی شاعر زن ایرانی

کلمات کلیدی عکس :
عکس جالب از مجسمه پروین اعتصامی شاعر تبریزی زن – تصویر کمتر دیده شده از پروین اعتصامی مشهورترین شاعر زن ایرانی – وبلاگ طرفداران پروین اعتصامی
weblog tarafdaran parvin etesami – aks mojasameh parvin etesami shaer zan irani tabrizi – site ashar va tarafdaran parvin etesami – v,dk hujwhld