محسن رضایی میرقائد


فتوعکس

محسن رضایی میرقائد mohsen rezaee

dislike

دکتر حسن روحانی
محمد جواد ظریف

دکتر حسن روحانی
محمد جواد ظریف

محسن رضایی میرقائد اقتصاد دان، سیاست‌ مدار، استاد دانشگاه و فرمانده نظامی ایرانی است که هم‌ اکنون به‌ عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مدرس دانشگاه امام حسین فعالیت می‌ کند