مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی


فتوعکس

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی aks hashemi rafsanjani

dislike

عکس سخنرانی آیت الله رفسنجانی
عکس دکتر محمد مصدق

عکس سخنرانی آیت الله رفسنجانی
عکس دکتر محمد مصدق

عکس های مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبی و از شخصیت های برجسته انقلاب اسلامی – تصاویر بزرگ و باکیفیت از مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روی صندلی ریاست مجلس خبرگان