مرحوم محمد فاضل لنکرانی


فتوعکس

مرحوم محمد فاضل لنکرانی mohamad fazel lankarani

dislike

آیت الله حسین نوری همدانی
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آیت الله حسین نوری همدانی
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

محمد موحدی معروف به فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه ساکن قم بود. پیکر وی در حرم حضرت معصومه، در شهر قم به خاک سپرده شد – تصویر مرجع تقلید شیعه مرحوم حضرت آیت الله محمد فاضل لنکرانی