مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (۹ عکس)

به گزارش رسانه انگلیس گودفری باگوما (Godfrey Baguma) که امسال ۴۷ سال
دارد و به زشت ترین مرد اوگاندا شناخته شده چندی پیش هشتمین فرزندش متولد
شد. به علت ابتلا به نوعی بیماری نادر چهره گودفری باگوما به شکلی عجیب
تغییر کرد. وی در سال ۲۰۱۳ با کات ناماندای ۳۰ ساله ازدواج کرده و آنها ۶
فرزند دارند. گودفری باگوما از زن اولش نیز دو فرزند دارد. گودفری باگوما
در گذشته یک کفاش بود. اما به علت چهره زشت و عجیبش، به شرکت در بسیاری
فعالیت ها دعوت شده و درآمد خوبی به دست آورده است.

 

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)

مرد عجیب الخلقه اوگاندایی (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…