مسیری امن برای گوشی بدست ها (۵ عکس)

این خطوط سفید راهنما در خیابان های بلژیک به افرادی که در خیابان قصد
دارند پیام متنی برای دوستانشان از طریق تلفن همراه خود بفرستند و یا مشغول
کار با آن هستند، کمک میکند تا با راه رفتن و دنبال کردن این خطوط سفید
خطراتی مانند در چاله افتادن، به مانع درخت و یا تیر چراغ برق برخورد کردن و
یا حتی سطل زباله را ندیدن به حداقل برسد.

 

مسیری امن برای گوشی بدست ها (5 عکس)

مسیری امن برای گوشی بدست ها (5 عکس)

مسیری امن برای گوشی بدست ها (5 عکس)

مسیری امن برای گوشی بدست ها (5 عکس)

مسیری امن برای گوشی بدست ها (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…