معبدی در دل گل ها (۱۵ عکس)

ژاپن کشوری پهناور و با تمدنی کهن هر ساله پذیرای تعداد زیادی گردشگر از
نقاط مختلف دنیا برای بازدید از معابد و آثار تاریخی خود میباشد.در این
کشور معابد زیادی وجود دارند که هر کدام از آنها پیشینه تاریخی مربوط به
خود را در ضمیمه دارند.اما یکی از این معابد که نام آن Shiofune Kannon-ji
است ،امتیاز جالبتری نسبت به بقیه دارا میباشد، بدین گونه که در اواخر ماه
مه میلادی اطراف این معبد غرق در گل های آزالیا میشود وآ نچنان صحنه های
زیبای را از شکوه طبیعت به نمایش در می آورد که هر ساله گردشگران زیادی را
به این نقطه از ژاپن میکشاند.این مکان تقریبا ۱۳۰۰ سال پیش بروی این تپه
ساخته شده است.اعتقاد بومیان بر این است که بیش از ۲۰۰۰۰ هزار بوته آزالیا
به صورت همزمان شروع به گل دادن می کنند.در این محل جادویی از زمین تقریبا
صد گونه مختلف از آزالیا رشد و نمو مینمایند.

 

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)

معبدی در دل گل ها (15 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…