معبد و صومعه وت در کشور تایلند


فتوعکس

معبد و صومعه وت در کشور تایلند wat temple in thailand

dislike

دیوار چین در غروب
عکس دیوار بزرگ چین در زمستان

دیوار چین در غروب
عکس دیوار بزرگ چین در زمستان

معبد یا صومعه وَت در تایلند که نام آن از زبان سانسکریت به معنی محفظه گرفته شده است – عکس های جالب از معبد وت سفید با معماری جالب در کشور تایلند – دیدنی ترین اماکن گردشگری مذهبی تایلند صومعه یا معبد وت با گچ کاری زیبا و هنری سفید