منظره زیبای آبشار مک وی امریکا


فتوعکس

منظره زیبای آبشار مک وی امریکا mcway fall california landscape

dislike

ساحل زیبای دریا و رد پا روی شن
منظره زیبا سواحل آرام استوایی

ساحل زیبای دریا و رد پا روی شن
منظره زیبا سواحل آرام استوایی

آبشار مک‌ وی آبشاری است که در کشور ایالات متحده آمریکا واقع شده‌است و بلندترین ریزشگاه آن ۲۵ متر ارتفاع دارد. حوضهٔ آبریز این آبشار، اقیانوس آرام است – عکس منظره بسیار دیدنی از آبشار مک وی در کالیفرنیا امریکا و منظره طبیعت کنار ساحل اقیانوس آرام