مهمان ناخوانده در دیوار خانه (۶ عکس)

این کلاغ کنج کاو که به نحوی به درون دیوار یک خانه راه یافته بود راه خروج را گم کرد و نا امیدانه شروع به سوراخ کردن دیوار کرد. اما صاحب این خانه که متوجه سر و صدای این پرنده شد او را نجات داد و خوشبختانه این کلاغ آسیبی ندیده بود.

 

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)

مهمان ناخوانده در دیوار خانه (6 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…