موزه ای برای نقاشی های خیابانی (۱۷ عکس)

امسال موزه هنر Long Beach در ایالات متحده میزبان هنرمندان خیابانی بود.در یک پروژه با نام شور و نشاط و ذوق”
این هنرمندان بر روی دیوار های این موزه نقاشی کشیدند تا آثار خود را
علاوه بر خیابان ها در نمایشگاهی معتبر تر هم به نمایش بگذارند.

 

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)

موزه ای برای نقاشی های خیابانی (17 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…