نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (۲۴ عکس)

مسابقات
اتومبیل رانی فرمول E در تاریخ ۶ ژوئن در کشور روسیه برگزار شد. برای اولین
بار در تاریخ روسیه اتومبیل های فرمول E ،که با قابلیت سازگاری با محیط
زیست و برقی بودند در خیابان های این کشور تاریخی به مصاف رقیبان هم
رفتند.این مسابقه در امتداد دیوار کرملین و با مسافت ۲٫۳۹ کیلومتر برگزار
شد.طراحی و موتورهای الکتریکی این ماشین ها دارای منبع مستقل برق برای
سیستم آن میباشد.

 

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)

نسل جدید اتومبیل های مسابقه ایی (24 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…