نقاشی جالب بر روی لب (۱۸ عکس)

آرایشگر و هنرمندی از لندن به نام Laura Jenkinson با نقاشی بر روی لب های
خود ، چهره کاراکتر های مشهور کارتونی را بازسازی کرده که بسیار جالب و
دیدنی هستند.

 

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)

نقاشی جالب بر روی لب (18 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…