نقاشی شام آخر داوینچی

dislike

نقاشی قهوه خانه ای ایرانی
نقاشی مینیاتور آفرینش فرشچیان

نقاشی شام آخر داوینچی last supper da vinci

تابلو نقاشی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی دانشمند، نقاش، مجسمه‌ ساز، معمار و … ایتالیایی دوره رنسانس بود – عکس تابلوی اصلی شام آخر از لئوناردو داوینچی مشهورترین نقاش جهان