نقاشی مینیاتور آفرینش فرشچیان

dislike

نقاشی شام آخر داوینچی
نقاشی گل رز

نقاشی مینیاتور آفرینش فرشچیان farshchian miniator

نقاشی مینیاتوری بسیار زیبا و شگفت انگیز از پرندگان زیبا با نام مینیاتور آفرینش اثری ماندگار از استاد محمود فرشچیان – زیباترین نقاشی های مینیاتوری ایرانی زیبا از استاد فرشچیان