نقاشی های ۳D خلاقانه (۱۹ عکس)

طراح خلاق این آثار کریستف نیمان یک سری از تصاویر ۳D با استفاده از اشیاء
را در صفحه اینستاگرام خود برای نمایش قرار داده است.وی با استفاده از
نقاشی و اشیائی مانند موز،قیچی و یا کارت اعتباری  و چیزهای خلاقانه دیگر به هنر طراحی و نقاشی بعد
تازه ایی بخشیده است.

 

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)

نقاشی های 3D خلاقانه (19 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…