نقاش های سیاه قلم بینظیر (۱۶ عکس)

پل جکسون هنرمند انگلیسی مستقر در  تورنتو نقاشی های فوق العاده دقیق و
زیبا با مداد سیاه از حیوانات مختلف و اسکلت بدن انسان و حیوانات طراحی کرده است. وی
از سن ۵ سالگی نقاشی را شروع نموده و میگوید که این کاری است که همیشه می
خواهم تا اخر عمر انجام دهم.

 

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)

نقاش های سیاه قلم بینظیر (16 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…