نوزادی که نمیدانست متولد شده است (۶ عکس)

این نوزاد آفتاب گردان در پنسیلوانیا آمریکا بدنیا آمده اما هنوز نمیداند و
فکر میکند که در تخمش قرار دارد،صاحب فروشگاه که دارنده این خزنده زیبا
است میگوید که کمک کرده تا این موجود کوچک بدنیا بیاید.و باعث شد تا موقعیت
خوبی بدست بیاورد تا از این خزنده جالب عکس هایی تهیه کند.

 

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)

نوزادی که نمیدانست متولد شده است (6 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…