هاسکی عصبانی (۹ عکس)

آنوک نام این سگ از نژاد هاسکی است که متعلق به یک دانشجوی ۱۸ ساله از شهر
آیلسبری در انگلستان است. صاحب این سگ میگوید با وجود نگاه همیشه عصبانی
آنوک،او منبع شادی و انرزی است.آنوک به خاطر چهره و صورت عصبانی که دارد
ستاره تویتر شده است.

 

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)

هاسکی عصبانی (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…