هامر نظامی ارتش امریکا


فتوعکس

هامر نظامی ارتش امریکا military hummer usa army

dislike

جیپ هامر خمپاره انداز
موشک بالستیک روسی توپول ام

جیپ هامر خمپاره انداز
موشک بالستیک روسی توپول ام

عکس های ماشین هامر نظامی امریکایی – هامر یک شرکت خودرو ساز آمریکایی و در مالکیت جنرال موتورز است که در زمینه ساخت خودروهای بیابانی فعالیت می‌ کند – عکس خودرو هامر نظامی مخصوص بیابان