هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (۷ عکس)

شهر St. Etienne در فرانسه یک شهر قدیمی صنعتی و فرسوده است. اما هنرمندی مشهور به OakOak این بافت فرسوده و خسته کننده را با نقاشی های خود زیبا و دیدنی کرده است. این هنرمند خیابانی با آثار کوچک و بزرگش به شهر روحی تازه بخشیده که بیشتر آنها ترکیب نقاشی با محیط اطراف است.

 

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)

هنر های خلاقانه در خیابان های فرانسه (7 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…