هواپیمای بدون سرنشین ار کیو چهار


فتوعکس

هواپیمای بدون سرنشین ار کیو چهار rq4 global hawk airplane

dislike

هواپیمای جنگنده - سوخت گیری
مانور جت های جنگی اف شانزده

هواپیمای جنگنده - سوخت گیری
مانور جت های جنگی اف شانزده

پهباد آر کیو چهار گلوبال هاوک پهپاد ساخت شرکت نورثروپ گرومن است که توسط نیروی هوایی ایالات متحده و نیروی دریایی ایالات متحده بعنوان یک هواپیمای شناسایی کار برده می‌ شود. عکس های پهباد شناسایی ارتش امریکا ار کیو ۷ گلوبال هاوک در آسمان در حال پرواز