پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(۸ عکس)

هنرمند مورگان دیویدسون خالق این آثار است که توانایی بالایی در خلق آثار
از طبیعت و الهام گرفتن از مد دارد . وی این دو موضوع  را به طرز ماهرانه
ایی با هم ادغام نموده و تصاویر باورنکردنی از رنگ و جزییات در پیشروی ما
قرار داده است.او میگوید طبیعت نفوذ بسیار قوی در روح و تربیت من داشته
است.دیویدسون میگوید علاقه من به مد بعدا به وجود آمد،هر کدام از طرح های
این هنرمند پر از جنب و جوش و رنگ است.

 

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)

پرتره هایی دیدنی از ترکیب مد و مدادرنگی(8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…