پرندهای طوطی سبز روی شاخه


فتوعکس

پرندهای طوطی سبز روی شاخه group birds warm

dislike

طوطی ماکائو رنگارنگ
پرنده طوطی کاکاتو سیاه

طوطی ماکائو رنگارنگ
پرنده طوطی کاکاتو سیاه

عکس های زیبا از پرنده طوطی سبز رنگ روی شاخه درخت درحال گرم شدن در کنار هم – جالب ترین تصاویر از نحوه گرم کردن پرندگان با جمع شدن در کنار هم روی شاخه درخت – عکسهای جالب از طوطی های سبز در روز سرد زمستانی