پرواز پرنده جغد روی برف ها


فتوعکس

پرواز پرنده جغد روی برف ها owl bird fly snow

dislike

پرواز جغد خاکستری
عکس بچه جغد بامزه

پرواز جغد خاکستری
عکس بچه جغد بامزه

عکس بسیار زیبا از پرواز پرنده جغد با بالهای کشیده و باز روی برف ها در حال شکار – تصویر جالب از شکار کردن جغد خاکستری روی برف های زمستانی – عکس لحظه حمله جغد برای شکار صید – عکس های جالب و جدید از پرواز پرنده جغد در روی برف های سفید زمستان