پروفسور استیون ویلیام هاوکینگ

توضیح عکس :
پروفسور استیون ویلیام هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان‌ شناس و نویسنده بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌ شناسی نظری در دانشگاه کمبریج است – استیون هاوکینگ از نظر جسمی معلول است – عکس پروفسور استیون هاوکینگ

کلمات کلیدی عکس :
تصاویر پروفسور هاوکینگ – بزرگ ترین فیزیک دان جهان – فیزدان معلول و دانشمند مشهور جهان استیون هاوکینگ – نظریه پرداز کیهانی پروفسور استیون هاوکینگ
aks profosor estiven havkinh – wallpaper of stephen hawking scient physics – tdcd; nhk fcv’ hsjd,k ih,;dk’ – aks daneshmand malol estiven hawking